ตุลาคม 5, 2016

รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับการศึกษา/ประเภทบุคลากร/หน่วยงาน

HRM-RP-006.1 : รายงานจำนวน […]
ตุลาคม 5, 2016

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งและหน่วยงาน

HRM-RP-007 : รายงานจำนวนบุ […]
ตุลาคม 5, 2016

รายงานอัตรากำลัง จำแนกตามกลุ่มงาน

HRM-RP-002 : รายงานอัตรากำ […]
ตุลาคม 4, 2016

รายงานเปรียบเทียบอัตราว่าง และอัตรากำลัง จำแนกตามสายงาน

HRM-RP-001 : รายงานเปรียบเ […]