จำนวนอัตรากำลัง
ตุลาคม 5, 2016

รายงานอัตรากำลัง จำแนกตามกลุ่มงาน

HRM-RP-002 : รายงานอัตรากำ […]
ตุลาคม 4, 2016

รายงานเปรียบเทียบอัตราว่าง และอัตรากำลัง จำแนกตามสายงาน

HRM-RP-001 : รายงานเปรียบเ […]